Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK

 Zloženie komisie

FunkciaMeno a priezvisko
Predseda:Ing. arch. Zita Pleštinská
Podpredseda:Stanislav Obický
Sekretár:Ing. Alexander Galajda
Členovia – poslanci:Ing. Dušan Lukáč
 Ján Holinka
 Pavol Ceľuch
 Ing. Vladimír Jánošík
Ing. Peter Sokol
 Ing. Ján Baloga
Členovia – neposlanci:Ing. Martin Šima
 Tibor Kollár
 Ing. Juraj Hudáč
 Ing. Marián Barilla, MBA
 Ing. Karol Richvalský

Zasadnutia komisie

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice zo zasadnutí komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2022

41. zasadnutie (26.-28.09.2022) – per rollam

pozvánka, Uznesenie 41/2022 (PDF 126 kB), Zápisnica 41/2022 (PDF 142 kB), dochádzka

40. zasadnutie (12.09. 2022)

pozvánka, Uznesenie 40/2022 (PDF 288 kB), Zápisnica 40/2022 (PDF 1,16 MB), dochádzka

39. zasadnutie (04.08.2022)

pozvánka, Uznesenie 39/2022 (PDF 248 kB), Zápisnica 39/2022 (PDF 633 kB), dochádzka

38. zasadnutie (17.-18.07.2022) – per rollam

pozvánka, Uznesenie 38/2022 (PDF 551kB), Zápisnica 38/2022 (PDF 254kB), dochádzka

37. zasadnutie (16.05.2022)

pozvánka, Uznesenie 37/2022 (PDF 115kB), Zápisnica 37/2022 (PDF 190kB), dochádzka

36. zasadnutie (11.04.2022) 

pozvánka, Uznesenie 36/2022 (PDF 322kB), Zápisnica 36/2022 (PDF 1316kB), dochádzka

35. zasadnutie (11.03.2022)

pozvánka, Uznesenie 35/2022 (PDF 272kB), Zápisnica 35/2022 (PDF 1730kB), dochádzka

34. zasadnutie (17.01.2022) – per rollam

pozvánka, Uznesenie 34/2022 (PDF 1944kB), Zápisnica 34/2022 (PDF 3959kB), dochádzka

Rok 2021

33. zasadnutie (05.-09.11.2021) – per rollam

pozvánka, Uznesenie 33/2021 (PDF, 116 kB), Zápisnica 33/2021 (PDF , 171 kB), dochádzka

32. zasadnutie (13.09.2021)

pozvánka, Uznesenie 32/2021 (PDF (5,07 MB) , Zápisnica 32/2021 (PDF (1,44 MB), dochádzka

31. zasadnutie (03.08.2021)

pozvánka, Uznesenie 31/2021 – PDF (391 kB), Zápisnica 31/2021 PDF (167 kB), dochádzka

30. zasadnutie (21.-23.07.2021) –  per rollam

pozvánka, Uznesenie 30/2021 – PDF (63 kB), Zápisnica 30/2021 – PDF(99 kB), dochádzka

29. zasadnutie (10.-11.06.2021) – per rollam

pozvánka, Uznesenie 29/2021 – PDF (54 kB), Zápisnica 29/2021 – PDF (140 kB), dochádzka

28. zasadnutie (17.05.2021)

pozvánka, Uznesenie 28/2021 – PDF (96,5 kB), Zápisnica 28/2021 PDF (148kB), dochádzka

27. zasadnutie (12.04.2021) – per rollam

pozvánka, Uznesenie 27/2021 – PDF (143 kB), Zápisnica 27/2021 PDF (172 kB), dochádzka

26. zasadnutie (02.03.2021) – per rollam

pozvánka, Uznesenie 26/2021 – PDF (116 kB), Zápisnica 26/2021 PDF (161 kB), dochádzka

25. zasadnutie (22.01.2021) – per rollam

pozvánka, Uznesenie 25/2021 – PDF (200 kB), Zápisnica 25/2021 – PDF (188 kB), dochádzka

Rok 2020

24. zasadnutie (18.11.2020)

pozvánka, Uznesenie 24/2020 – PDF (106 kB), Zápisnica 24/2020 – PDF (276 kB), dochádzka

23. zasadnutie (10.09.2020)

pozvánka, Uznesenie 23/2020 – PDF ( 116 kB), Zápisnica 23/2020 – PDF (319 kB), dochádzka

22. zasadnutie (21.07.2020)

pozvánka, Uznesenie 22/2020 – PDF (57 kB), Zápisnica 22/2020 – PDF (87,1 kB), dochádzka

21. zasadnutie (15.07.2020) -per rollam

pozvánkaUznesenie 21/2020 – PDF (141 kB), Zápisnica 21/2020 PDF (170 kB)

20. zasadnutie (27.05.2020)

pozvánka, Uznesenie 20/2020 – PDF (149 kB),  Zápisnica 20/2020 – PDF (175 kB), dochádzka

19. zasadnutie (22.04.2020) – per rollam

pozvánkaUznesenie 19/2020 – PDF (162 kB), Zápisnica 19/2020 – PDF (156 kD)

18. zasadnutie (11.03.2020)

pozvánka, Uznesenie 18/2020 – PDF (154 kB), Zápisnica 18/2020 – PDF (272 kB), dochádzka

17. zasadnutie (16.01.2020)

pozvánka, Uznesenie 17/2020 – PDF (159 kB), Zápisnica 17/2020 – PDF (799 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

Publikované: 18. 1. 2023

Aktualizované: 13. 4. 2023