Zapisovateľka volebnej komisie kraja

Zapisovateľom Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja bola menovaná

JUDr. Mária Lukačíková

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II. podlažie, č. dv. 238

tel.: 0917 72 95 10 resp. 051/ 70 81 141
e-mailová adresa: maria.lukacikova(at)vucpo.sk

Úradné hodiny

Pondelok – piatok:  od 7.45 do 15.45 hod.  

Prestávka na jedlo a oddych:  v čase od 11.30 do 12.30 hod. v rozsahu 30 minút

Publikované: 12. 9. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023