Volebné obvody

Volebné obvody pre Voľby 2017

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, aký sa má v nich voliť, sídle Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja a sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2017

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 134 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 356/2015 Z. z., zákona NR SR č. 125/2016 Z. z., zákona NR SR č. 69/2017 Z. z., zákona NR SR č. 73/2017 Z. z. a zákona NR SR č. 165/2017 Z. z. určilo počet poslancov podľa jednotlivých volebných obvodov, sídla volebných komisií a sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja nasledovne.

Volebné obvody, sídla volebných komisií a počet poslancov

Počet poslancov

Počet poslancov (spolu): 62

Počet volebných obvodov

Počet volebných obvodov (ďalej „VO“): 13

Prehľad volebných obvodov v PSK
Volebný obvod Sídlo obvodného volebného obvodu  Počet poslancov 
vo volebnom obvode
VO č. 1 Okres Bardejov Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, Bardejov 6
VO č. 2 Okres Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 5
VO č. 3 Okres Kežmarok Okresný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok 5
VO č. 4 Okres Levoča ZMENA: Z dôvodu havarijného stavu kotla ústredného vykurovania v budove Okresného úradu Levoča, Nám. Majstra Pavla 56 sa mení sídlo Obvodnej volebnej komisie pre volebný obvod – 04 Okres Levoča na: Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča 3
VO č. 5 Okres Medzilaborce Stredná odborná škola A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 1
VO č. 6 Okres Poprad Okresný úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad 8
VO č. 7 Okres Prešov Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov 12
VO č. 8 Okres Sabinov Okresný úrad, Námestie slobody 85, Sabinov 4
VO č. 9 Okres Snina Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 3
VO č. 10 Okres Stará Ľubovňa Okresný úrad Stará Ľubovňa, Námestie gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
VO č. 11 Okres Stropkov Okresný úrad Stropkov, Hlavná 51/26, Stropkov 2
VO č. 12 Okres Svidník Okresný úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 102, Svidník 3
VO č. 13 Okres Vranov nad Topľou Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou 6

Dokumenty na stiahnutie

Informácie pre kandidujúce politické strany, koalície a nezávislých kandidátov

 

Publikované: 30. 10. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023