Volebné komisie

Volebná komisia a obvodné volebné komisie

Odvolanie kandidáta pre voľby do Zastupiteľstva PSK

 

Informácia o utvorení obvodných volebných komisií na území Prešovského samosprávneho kraja

Obvodné volebné komisie boli kreované v termíne do 06.10. 2017.

Vo volebnom obvode Okres Sabinov (č. 8) a vo volebnom obvode Okres Snina (č. 9) klesol počet delegovaných členov pod päť a preto boli predsedom samosprávneho kraja dňa 6. 10. 2017 domenovaní členovia.

Delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodnej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou politických strán

  • Do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať jedného členajedného náhradníka tá politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja.
  • Do obvodných volebných komisií môže delegovať jedného členajedného náhradníka tá politická strana/koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva v danom volebnom obvode.

Oznámenie o delegovaní sa doručuje predsedovi Prešovského samosprávneho kraja

  • v listinnej forme na adrese: MUDr. Peter Chudík, predseda, Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov alebo
  • elektronicky na adrese predseda@vucpo.sk 

 

Publikované: 4. 11. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023