Voľby 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – 2022

Voľby do samosprávy PSK 2017 - 4. november

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb.

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili voľby poslancov a predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Voľba predsedov samosprávnych krajov prebehla jednokolovo narozdiel od  predchádzajúcich rokov. Mandáty budú predĺžené na 5 rokov, aby sa v roku 2022 voľby konali spoločne s komunálnymi.

Voľby sa konali podľa zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výsledky volieb

Zverejnenie výsledkov Volebnej komisie PSK

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Volebná komisia Prešovského  samosprávneho kraja uverejňuje výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 4. novembra 2017.

Voľby predsedu PSK

Voľby do Zastupiteľstva PSK 

Všeobecné informácie k voľbám

 

 

Publikované: 16. 11. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023