Vyhlásenie novej výzvy programu Interreg NEXT HUSKROUA

Logo programu Interreg NEXT HUSKROUA

Interreg NEXT Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine Co-funded by the European Union

INTERREG VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027

Vyhlásenie výzvy 1. výzvy na predkladanie návrhov

S radosťou oznamujeme oficiálne vyhlásenie 1. výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu INTERREG VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027!

#INTERREGNEXT

Typy projektov

Projekty sa delia na 3 typy:

 Dôležité termíny

Podporené priority

Bližšie informácie

Podrobné pokyny a postup podávania žiadostí sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke programu.

Sledujte aktuálne informácie a zaujímavé príležitosti, ktoré sa nám naskytnú na tejto cezhraničnej ceste rastu a spolupráce!

Program Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina sa realizuje v rámci politiky súdržnosti v rámci finančného rámca Európskej únie na roky 2021-2027 v rámci nástroja susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce (NDICI), ktorý schválila EK svojím rozhodnutím K(2022) 8029 dňa 3. novembra 2022.

Dokumenty týkajúce sa výzvy

Publikované: 7. 2. 2024

Aktualizované: 7. 2. 2024