Výzvy/Nabory

Program Interreg Poľsko - Slovensko spolufinancovaný Európskou úniou

 Nabory w języku polskim

Nabory w języku polskim

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy – malé projekty

Nenalezené žádné výsledky

 
Ukončené výzvy


Aktuálne výzvy – štandardné projekty

Aktuálne výzvy vyhlásené Spoločným sekretariátom v Krakove

Publikované: 23. 1. 2023

Aktualizované: 21. 12. 2023