Fond malých projektov/Fundusz małych projektów

Program Interreg Poľsko - Slovensko spolufinancovaný Európskou úniou

Polish Małe projekty – podstawowe informacje w języku polskim

Małe projekty – podstawowe informacje w języku polskim

  Malé projekty – základné informácie

Priorita 4. spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Malé projekty poľsko-slovenského pohraničia, ktorých implementáciu bude riadiť Prešovský samosprávny kraj, majú byť zamerané na budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“ (mäkké aktivity), v súlade s prioritou 4 Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Za týmto účelom môžete v rámci špecifického cieľa 2 realizovať výlučne malé projekty  s finančným príspevkom do 80 000 € z EFRR.

Každý malý projekt sa musí realizovať v spolupráci (spoločná príprava, realizácia, personál resp. aj financovanie) najmenej dvoch subjektov, z ktorých jeden je z Poľska a druhý zo Slovenska.

Ak ste ešte nespolupracovali so zahraničnou inštitúciou, pomôžeme vám s hľadaním partnera, stačí vyplniť formulár pre hľadanie partnera.

Ako doplnenie mäkkých aktivít môžete kúpiť vybavenie nevyhnutné na realizáciu projektu. Neoprávnenou aktivitou je výstavba a modernizácia infraštruktúry.

Načítavanie obsahu…

Oprávnené územie

Mapa – programová oblasť pre 2 fondy malých projektov v priorite 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Mapa - programová oblasť pre 2 fondy malých projektov v priorite 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Publikované: 20. 10. 2023

Aktualizované: 1. 12. 2023