Dokumenty Interreg SK

Program Interreg Poľsko - Slovensko spolufinancovaný Európskou úniou

Polish Dokumenty dla wnioskodawców małych projektów w języku polskim

Dokumenty dla wnioskodawców małych projektów w języku polskim

Wersja słowacka (SK) Dokumenty pre žiadateľov malých projektov

Príručka – malé projekty

 Príručka pre prijímateľa malých projektov v Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, verzia 1.0 (ZIP, 5,35 MB)

Usmernenie!!!

V Príručke pre prijímateľa malých projektov v časti 6.1.5.6 Podrobný návrh rozpočtu je na strane č. 62 uvedené, že dokumenty potvrdzujúce správny odhad hodnoty výdavku musia byť vyhotovené NAJNESKÔR 3 MESIACE PRED PODANÍM ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK NA MALÝ PROJEKT. Pre usmernenie a správnu interpretáciu uvádzame vysvetlenie správcu FMP, že tieto dokumenty majú byť nie staršie ako tri mesiace pred podaním žiadosti o príspevok.

Logotypy – Program Interreg PL – SK 

Logotypy programu Interreg PL-SK 2021-2027 na stiahnutie (ZIP,  42 MB)

Štandardné projekty

Aktuálne dokumenty  týkajúce sa Programu a štandardných projektov sú zverejnené na webovom sídle Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Publikované: 23. 1. 2023

Aktualizované: 2. 1. 2024