Participatívne procesy

Identifikované participatívne projekty

V období máj – jún 2022 prebehla na Úrade PSK diagnostika s cieľom zistenia aktuálneho stavu participácie na jednotlivých odboroch úradu.  Na základe diagnostiky boli identifikovaných niekoľko projektov

  • Svätomariánska púť, odbor strategického rozvoja​
  • NP Zlepšenie stredného odborného školstva 5, odbor školstva
  • NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, odbor sociálnych vecí a rodiny 
  • Interreg – Poľsko – Sovensko, odbor projektového riadenia
  • Quo vadis, Romale? Akčný plán, odbor strategického rozvoja
  • Projekty cestovného ruchu ​ /Koncepcia rozvoja CR Dolný Šariš, odbor strategického rozvoja
  • Príprava integrovaných územných stratégií, odbor strategického rozvoja

Z uvedených projektov boli následne vybrané tri, ktoré boli prioritizované  na verejné politiky pre proces participácie na Úrade PSK.          

Vybrané politiky boli v najväčšej miere účastníkmi diskutované, čo podnietilo koordinátorky participácie k nastaveniu designu participatívneho procesu k daným projektom a vytvoreniu časového  harmonogramu pre participatívne aktivity. 

Publikované: 29. 12. 2022

Aktualizované: 2. 11. 2023