Dokumenty a publikácie

Knižná edícia participácie

Zaujímavé zistenia, nové skutočnosti a dôležité súvislosti z  oblasti participácie na Slovensku, ktoré sú spracované pútavým a prehľadným spôsobom, tak aby uspokojili nároky odbornej verejnosti, ale zároveň slúžili aj ako praktická navigácia v oblasti participácie v teréne slovenskej reality a ukazovali ďalšiu cestu, možnosti, príležitosti a prínosy zapájania verejnosti.

Youtube kanál participácia

Na tomto Youtube kanáli si môžete pozrieť inšpiratívne webináre, odborné diskusie a prednášky ako aj praktické príklady o participatívnych procesoch, e-nástrojoch “CIVIC TECH” a mnoho ďalších inšpiratívnych videí nie len z prostredia samosprávy ale aj z prostredia ústredných orgánov štátnej správy.

Konferencia S PARTI PO KRAJI

Svätomariánska púť II.

NEWSLETTER S PARTI PO KRAJI

Newsletter o participácii v PSK

Publikované: 29. 12. 2022

Aktualizované: 12. 12. 2023