Študentky z Levoče v Európskom parlamente

Víťazní študenti na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v Bruseli

Súťaž stredných škôl – Secondary School Competition 2017

 

Secondary school compatition 2017 (Sútať stredných škôl)Po dvanásty krát mal PSK jednu zo svojich stredných škôl v európskej súťaži, ktorú organizujú členovia Výboru regiónov. Na tohtoročnom kole participovala Stredná pedagogická škola v Levoči.

Stredoškolská súťaž prebehla v siedmich krajinách EÚ a to v Estónsku, Írsku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Škótsku a na Slovensku. Víťazi súťaže pre stredné školy sa zúčastnili na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v Bruseli, ktoré sa konalo v dňoch 12. – 13. júla.

Súťaž je určená študentom vo veku 14 – 18 rokov. Prvé kolo súťaže tvoril test s výberom z viacerých odpovedí, ktorý posúdil ich znalosti o Európskej únii a inštitúciách EÚ, zatiaľ čo druhou úlohou bolo napísať esej o úlohe, ktorú zohrávajú mladí ľudia pri ďalšom úspešnom napredovaní EÚ.

Študenti každej zo zapojených škôl s najlepšími výsledkami v obidvoch kolách prišli 11. – 13. júla na trojdňovú exkurziu do Bruselu. Dovedna išlo o 21 študentov a učiteľov, ktorí sa tu stretli so súčasným predsedom Výboru regiónov Markku Markkulom, prvým podpredsedom VR Karlom-Heinzom Lambertzom, ako aj s členmi skupiny Európska aliancia.

Úspešnými sa v rámci SPŠ v Levoči stali študentky Viktória Klingová a Petra Maguláková. Obe víťazky z SPŠ predstavili svoju školu, mesto a kraj veľmi zaujímavou prezentáciou počas schôdze skupiny Európskej aliancie vo Výbore regiónov. Osobne zažili atmosféru rokovania a prezentovali sa na európskej úrovni.

Počas svojej exkurzie mali študenti možnosť navštíviť Európsky parlament a dozvedieť sa viac o histórii Európskej únie v Dome európskej histórie. Takisto spoznali hlavné mesto Brusel počas prehliadky jeho historického centra.

Fotogaléria

 

Publikované: 21. 2. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023